Metodika

Metodika prezidentského modelu

Metodika prezidentského modelu je založená na dvoch typoch vstupných dát. Jedným typom sú zverejnené kurzy stávkových kancelárií a druhým zverejnené prieskumy verejnej mienky (tzv. volebné preferencie).

Model je primárne založený na stávkových kurzoch. Kurzy všetkých slovenských stávkových kancelárií, ktoré vypísali kurzy na víťazstvo, najprv navýšime o desať percent. Následne ich spriemerujeme a prepočítame na pravdepodobnosť, že daný kandidát prezidentské voľby vyhrá. Model je normalizovaný, teda súčet pravdepodobností kandidátov v modeli je vždy 100%.

Kurzový odhad je založený na predpoklade, že stávkové kancelárie a pomerne veľká skupina stávkujúcich činia svoje rozhodnutia na základe istej miery dôvery, informácií a čo najracionálnejšie. Agregáciou týchto týchto rozhodnutí možno učiniť približný pravdepodobnostný odhad. Na obdobnom predpoklade fungujú napríklad modely PredictWise či Kdovyhrajevolby.cz.

Druhý typ dát, prieskumy verejnej mienky, majú v modeli najmä korigovať volatilitu stávkových kurzov, príp. ich iracionálne, abnormálne či krátkodobé výkyvy vyvolané určitou udalosťou. Korekcia prebieha tak, že pravdepodobnosti vypočítané z kurzov priemerujeme s výsledkami prieskumov s tým, že prieskumom lineárne klesá váha v priemerovacom vzorci podľa toho, ako starý je daný prieskum. Najsilnejšiu váhu, rovnocennú ako pravdepodobnosť získaná z kurzov, má prieskum v posledný deň trvania prieskumu. Nulovú váhu nadobudne uplynutím tridsiatich dní.

Metodika primátorského modelu

Primátorský model používa rovnakú metodiku ako model prezidentský. Jediným rozdielom, ktorý sa prejavuje na výsledkoch modelu, je skutočnosť, že kým prezidentské voľby sú dvojkolové, tak voľby primátorov sú jednokolové. Z toho vyplýva, že konečná pravdepodobnosť volebného víťazstva je v prípade primátorského modelu medzi kandidátmi vyrovnanejšia. Prezidentský model predikuje vyššiu pravdepodobnosť prezidentským kandidátom, ktorí majú vyššiu šancu postúpiť do druhého kola, a naopak, predikuje nižšiu pravdepodobnosť kandidátom, u ktorých je šanca postupu do druhého kola voľby nízka.